Успешно хирургично лечение в рамките на една оперативна сесия посредством мелолабиална напредваща пластика в комбинация с 2 разтегателни пластики (при пациент от отделението по дерматология и венерология към Медицински институт на МВР/МВР болница) при високо рисков BCC на долен клепач/BCC на рамото и престернално локализиран меланом!