Първи случай на български пациент от отделението по кожни и венерически болести на Медицинския институт на министерството по вътрешни работи /МВР болница с кожен анапластичен едроклетъчен CD 30 позитивен/ ALK негативен Т клетъчен лимфом със засягане на лимфните възли: успешно лечение с Brentuximab vedotin!