Експериментален хирургичен подход от отделението по кожни и венерически болести към медицински институт на МВР/ МВР- болница: цервикопекторална напредваща пластика комбинирана с транспозиционна тунелна пластика при пациент със сквамозноклетъчен карцином на кожата и масивна форма на лимфангиозис карциноматоза!