„Тежка категория“ – дерматологична хирургия за гигантски мултицентричен базоклетъчен карцином на рамото при пациент oт кожна клиника на МВР болница: публикуван отново в JEADV!