Отново наш пациент (от клиника Онкодерма) бе публикуван в едно от най-квалитетните световни издания: The New England Journal of Medicine (NEJM)!