Дерматохирургични перли! Интердигитален меланом: „тежка категория“ дерматохирургичен подход при пациент от МВР болница!