Дерматохирургичен подход при пациент с авансирал амелобластен карцином (с кожно засягане) в областта на шията: рядък случай на пациент от МВР болница – публикуван в JEADV!