Едностепна меланомна хирургия без предоперативна ехография за тънки меланоми и меланома ин ситу. Най-иновативният до момента подход, представен за първи път от българското дружество по дерматологична хирургия (Bulsds.com)!