Добра приложимост на ендостепнта меланомна хирургия при малки съдови и меланомоподобни лезии!