Енигматична критика от БДДХ: Парадоксите на Голямата Фармация: продавайки едновременно медикаменти, които предизвикват и лекуват меланоми: Простоватия пример за комплицирани връзки!