Благодарствен потвърдителен сертификат като оценител на научни трудове за списанието по клетъчна биохимия, 6 юли, 2019!