Първа национална конференция на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ), март 2019, София, отразена в бюлетина на високо квалитетното издание на американското списание – Дерматологична терапия!