VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDЕ индуциран карцином на простата при пациент, развил впоследствие и меланом!