24ти световен конгрес по дерматология, 10-15 юни, 2019 Милано, Италия, постер: Едноетапна меланомна хирургия: възможен модел за лечение на пациенти с меланом? Българско дружество по дерматологична хирургия (Bulsds.com)