24ти световен конгрес по дерматология, 10-15 юни, 2019 Милано, Италия, постер: Едноетапна меланомна хирургия без приложение на предоперативна ехография за измерване на туморната дебелина: Ново поле на хирургична сигурност при лечението на пациенти с меланом? Българско дружество по дерматологична хирургия (Bulsds.com)