24ти световен конгрес по дерматология, 10-15 юни, 2019 Милано, Италия: Гигантски запуснат мултицентричен базоклетъчен карцином на рамото: комбиниран хирургичен подход с прекрасен резултат! Българско дружество по дерматологична хирургия (Bulsds.com)