24ти световен конгрес по дерматология, 10- 15 юни, 2019 Милано, Италия, постер: Сравнителен анализ на приложимостта на островната пластика при първични и рецидивиращи базоклетъчни карциноми на лицето: Българско дружество по дерматологична хирургия (Bulsds.com)