Българско дружество по дерматологична хирургия (БДДХ): първа национална конференция, 15/16 март, 2019!