Oкончателна програма БДДХ, първи национален конгрес, 15-16 март 2019, Хотел Маринела!