Над 30 милиона преглеждания на статията ни в рамките на 44 дни: „Медикаментозно индуциран меланом: Ирбесартан индуциран кожен меланом! Първо описание в медицинската литература!“