Над 30 милиона преглеждания за нашата втора статия относно Ирбесартан и развитие на кожен меланом – 44 дни след публикуване на данните: „Ирбсартан индуциран кожен меланом! Втори случай в медицинската литература!“