Медикаментозно индуциран кожен меланом: медикаменти, ..произвеждани към момента в Европейския съюз, за които Българската агенция по лекарствата (BDA) е информирана, че предизвикват меланом!