Напълно нелогичен отговор от Новартис след като научната статия за EXFORGE /DIOVAN индуциран меланом бе публикувана онлайн!