Irbesartan индуциран меланом: първи случай в медицинската литература!