Irbesartan индуциран меланом: втори случай в световната литература!