Препоръки за премахване на дрениращ лимфен възел и подход към локорегионалните лимфни възли при пациенти с меланом, част 1