Поздрави от Проф Трониер за Коледните Празници!

Един добър приятел на българското дружество по дерматологична хирургия/ БДДХ!