Българско Дружество по Дерматологична Хирургия! Основано през 2018!

www.bulsds.com