Определяне и отстраняване на дрениращ/ сентинелен лимфен възел при пациенти с кожен меланом. Нов път за нашите пациенти!

Българското Дружество по Дерматологична хирургия (БДДХ) въвежда определянето на дрениращ (стражеви или сентинелен) лимфен възел посредством радиоактивно маркиране с технеций, последвано от SPECT- CT с оглед неговото максимално точно локализиране и визуализиране.

Паралелно с това се провежда отстраняване на сентинелен лимфен възел в комбинация с интраоперативното му експресно хистологично изследване (ГЕФРИР).

За контакти:
Проф. Д-р. Г. Чернев
Тел: 0885588424