Сериозно участие на членовете на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на националните ежегодни дерматологични дни през ноември, 2018!