Първи национален конгрес на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ): 15/16 март, 2019, София, хотел Маринела!