Проф. Торело Лоти (заедно със своя тийм) ще вземе дейно участие на първия конгрес на Българското дружество по дерматологична хирургия!