Участие на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 27 конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV), 2018, Париж, Франция!

Българското дружество по дерматологична хирургия със сериозно участие на 27ия конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология (JEADV), 12-16 септември, 2018, Париж, Франция! Представени бяха 3 постера. Постерите ще бъдат отразени за последен път на сайта на ADCRSTR.com, като оттук нататък- от началото на 2019 г., те ще излизат само в подменюто НОВИНИ/NEWS на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ), в рамките на неговия официален бюлетин.

От 2019 година реализираните постери и предстоящи и/или реализирани проекти ще се появяват само в страницата на Българското Дружество по Дерматологична хирургия – (БДДХ), в графа НОВИНИ.