Актуално презентиран постер от членове на българското дерматохирургично дружество (БДДХ) 2018!

Aктуално презентиран постер от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 27ия конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 12-16 септември , 2018 година, в Париж, Франция, постер номер 574: Множествени базоклетъчни карциноми с инвазия на черепа и инфилтрация на твърдата мозъчна обвивка: Уникален случай на български пациент. Автори:Георги Чернев, Христо Мангъров, Константин Ставров, Славомир Кондоф, Атанас Дренчев.