Актуално презентиран постер от членове на българското дерматохирургично дружество (БДДХ) 2018!

Aктуално презентиран постер от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 27ия конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 12-16 септември , 2018 година, в Париж, Франция, постер номер 570 : Претибиално локализиран синдром на Stewart-Treves. Автори:Георги Чернев, Ирина Юнгарева, Константин Ставров, Иван Пидакев, Илия Лозев, Христо Мангъров, Михаел Троние.