Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology

Рядка операция в областта на шията при дерматологичен пациент с амелобластен карцином, лекуван в отделението по дерматология, венерология и дерматологична хирургия към Медицинския институт на МВР-София, публикувана като cover image на първа страница на списанието на Европейската академия по Дерматология и Венерология, брой 4, 2018!