Участие на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV), 2018, Будва, Черна гора!

Българското дружество по дерматологична хирургия със сериозно участие на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология (JEADV), 3-6 май, 2018, Будва, Черна гора! Представени бяха 19 постера с дерматохирургична и онкологична тематика. Постерите ще бъдат отразени за предпоследен път на сайта на ADCRSTR.com, като оттук нататък- от началото на 2019 г., те ще излизат само в подменюто НОВИНИ/NEWS на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ), в рамките на неговия официален бюлетин.

От 2019 година реализираните постери и предстоящи и/или реализирани проекти ще се появяват само в страницата на Българското Дружество по Дерматологична хирургия – (БДДХ), в графа НОВИНИ.