Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 169 : Улцериращ прогресивен метатипичен базоклетъчен карцином на челото: хирургичен подход с прекрасен резултат! Автори:Иван Пидакев, Георги Чернев.