Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 091 : Lichen sclerosus et atrophicus в гениталната област асоцииран с масивна пенилна меланоза: нетипична находка при български пациент. Автори:Георги Чернев.