Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 213:Пигментиран комплексен базоклетъчен карцином в областта на аксилата съдържащ 5 различни хистопатологични характеристики: първо описание в медицинската литература. Автори: Георги Чернев.