Специално 2-ро издание на Македонското списание за Mедицинска Наука-ОАMJMS 2018: ГЛОБАЛНА ДЕРМАТОЛОГИЯ-2, съдържащо 60 статии на български дерматолози и дерматохирурзи!

Open Access Macedonian Journal of Medical Science, един от официалните бюлетини на BULSDS.com/Българско Дружество по Дерматологична Хирургия (БДДХ), отново се оказа във фокуса на дебатите на световната дерматологична общност с 60 нови публикувани теми (с българско участие) засягащи дерматологичната хирургия, дерматологичната онкология и модерната терапия на витилигото. Проектът е най мащабният досега в историята на българската дерматология.