Индивидуални сертифицирани курсове по дерматологична хирургия

Дерматохирургична клиника ОНКОДЕРМА (dermatosurgery-tchernev.com) в партньорство с асоциацията ADCRSTR (Association for Dermatohistopathological control, Reevaluation and subsequent therapeutic recommendations, виж adcrstr.com) и Българското дружество по дерматологична хирургия – БДДХ (сайт: bulsds.com) организира индивидуални сертифицирани курсове по дерматологична хирургия в групи до максимум 2 човека.

Курсовете включват:

1) Неколкомесечна ежедневна индивидуална подготовка за всеки участник (2-6 месеца).

2) Теоретична част относно основни правила на дерматохирургията при диагностиката и лечението на кожните тумори.

3) Ежедневни визитации при пациенти с кожни неоплазми.

4) Нестандартни решения за лечението на кожните неоплазми в амбулаторни условия.

5) Индивидулани подходи при пациенти с меланоцитни и немеланоцитни кожни тумори.

6) Изучаване на гайдлайн-асоциираните и не гайдлайн- асоциираните подходи при лечение на кожни тумори.

7) Предпазване и минимализиране на медицинските грешки и последици.

8) Оперативен подход при 50 случая на пациенти с кожни новообразувания (на операционна маса, участие в операции при реални пациенти, разясняване на подхода…).

9) Психологичен подход при пациенти с кожни тумори преди и по време на операцията (съобразено с типа на анестезия).

10) Мениджмънт на пациенти с кожни тумори в зависимост от туморната дебелина и стадирането им, комуникация с онкологични звена- кога и защо, необходимо ли е и задължени ли сме?

11) Финансов фактор при дерматохирургичните манипулации- роля на локализацията на лезиите, рискови зони и т.н.

12) Кооперация с други инвазивни звена – кога, защо и как?

13) Мениджмънт на доброкачествените новообразувания в амбулаторната практика, роля на индивидуалното дозиране на упойката, съобразено с възрастта на пациента и рисковите фактори.

14) Критични ситуации в амбулаторни условия- превенция и индивидуален подход.

15) Видове анестезия при възрастни и млади пациенти, избор на звено , където манипулацията да бъде проведена.

16) Застраховане от грешки.

17) Документация на провежданите манипулации при звена, работещи с касата и дерматохирургични звена, неподлежащи на контрол от НЗОК – предимства и недостатъци.

18) Обучението е 8 часово/на ден, с продължителност до достигане на броя проведени оперативни интервенции (50 операции). Краят на сертифицирания курс е съпроводен с получаване на сертификат от ADCRSTR.com/dermatosurgery-tchernev.com за завършено дерматохирургично обучение (след полагане на теоритичен и практичен изпит). Съществува възможност за участие в международни научни проекти и публикации при желание на кандидатите.

За записване: 0885588424, Проф д-р Георги Чернев, началник клиника по дерматология, венерология и дерматологична хирургия към медицински институт на МВР МИ/МВР, генерал Скобелев 79, София, България.