AКТУАЛНО ПРИЕТИ И ПРЕЗЕНТИРАНИ ПОСТЕРИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БДДХ (Българско Дружество по Дерматологична Хирургия) НА 14 ПРОЛЕТЕН СИМПОЗИУМ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АКАДЕМИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 25-28 МАЙ В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ

Постер 0395: ILVEN – пълна ремисия след локално приложение на локален кортикостероид!