Актуално реализирани проекти в сферата на дерматологичната онкология, дерматологичната хирургия и имунологично медиираните дерматози заедно с кооперационните партньори от ОНКОДЕРМА/БДДХ групата в JBRHA: