Актуално приети постери за 25-тия конгрес на европейската академия по дерматология и венерология във Виена, Австрия, 28 септември- 2 октомври, 2016

Постер 0816: Гигантски подкожен ангиофибролипом: първо описание в световната литература.