Членове на БДДХ могат да бъдат дееспособни физически лица – лекари – дерматолози, хирурзи, дерматохирурзи, и др. , които приемат целите на БДДХ и настоящия Устав и плащат определения членски внос.

Членове на БДДХ могат да бъдат и юридически лица – български и чуждестранни, които имат сродни цели и научни/ практични интереси (диагностика и лечение на кожните тумори), приемат устава на БДДХ и плащат определения за целта членски внос. Те се представляват в БДДХ от законния си представител или от изрично упълномощено от тях лице.

Членският внос от 100 лева на година и следва да бъде платен индивидуално и поименно по банков път на сметката на дружеството (най-късно до 15 януари от същата година):
Българско Дружество по Дерматологична Хирургия
Уникредит Булбанк
BIC/SWIFT: UNCRBGSF
IBAN: BG44UNCR70001523228496

Като причина за плащането трябва да бъде упомената “членски внос 2018 г.”

Предимствата на членовете на дружеството е 10% отстъпка към част от офертите на дружеството като например:
1) дерматохирургични курсове или
2) проекта – бърз академичен растеж.