Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 183: Неврофиброматоза тип 1 асоциирана с вентрикуларна полипоза. Автори: Георги Чернев.… Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 047 : Саркоидоза след татуировка: потенциална роля на молекулната мимикрия като тригериращ фактор? Автори: Георги Чернев.… Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 130 : Първичен меланом на лимфните възли или метастаза от неизвестен примариус: Как да се подходи? Автори: Георги Чернев.… Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 169 : Улцериращ прогресивен метатипичен базоклетъчен карцином на челото: хирургичен подход с прекрасен резултат! Автори:Иван Пидакев, Георги Чернев.… Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 091 : Lichen sclerosus et atrophicus в гениталната област асоцииран с масивна пенилна меланоза: нетипична находка при български пациент. Автори:Георги Чернев.… Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 041: Sweet синдром при пациент с остра миелоидна левкемия. Автори: Георги Чернев.… Прочети повече

Курсове и проекти в БДДХ

ʺОбучителните курсове по Дерматохирургияʺ и проектът ʺБърз Академичен Растежʺ се преместват от ADCRSTR.com към Българското дружество по дерматологична хирургия БДДХ – (Bulgarian Society for Dermatologic Surgery – BULSDS) (като основен изпълнителен орган). ADCRSTR.com запазва ключовата си или първостепенна роля за контрол на хистологичните препарати и диагнози с вице-председател Д-р Иван Терзиев (като основно действащо лице и консултант от българска страна по отношение на кожните тумори и редките дерматологични диагнози). Допълнителните … Прочети повече

Специално 2-ро издание на Македонското списание за Mедицинска Наука-ОАMJMS 2018: ГЛОБАЛНА ДЕРМАТОЛОГИЯ-2, съдържащо 60 статии на български дерматолози и дерматохирурзи!

Open Access Macedonian Journal of Medical Science, един от официалните бюлетини на BULSDS.com/Българско Дружество по Дерматологична Хирургия (БДДХ), отново се оказа във фокуса на дебатите на световната дерматологична общност с 60 нови публикувани теми (с българско участие) засягащи дерматологичната хирургия, дерматологичната онкология и модерната терапия на витилигото. Проектът е най мащабният досега в историята на българската дерматология.

Проект – Академичен растеж и иновации: Бърза хабилитация?

През 2018 БДДХ стартира обучителни курсове за специализанти и млади специалисти (до максимум 3-ма човека в група, като задължително условие е кандидатите да владеят перфектен английски: писмено и говоримо), които да имат афинитет към научни проекти и публикации, желание и стремеж към хабилитация в областта на дерматологията, дерматохирургията, хирургия, пластично възстановителна, лицево-челюстна хирургия и/или дерматоонкологията. Целите на курса са да се даде ясен отговор на следните въпроси, като същевременно се … Прочети повече

Индивидуални сертифицирани курсове по дерматологична хирургия

Дерматохирургична клиника ОНКОДЕРМА (dermatosurgery-tchernev.com) в партньорство с асоциацията ADCRSTR (Association for Dermatohistopathological control, Reevaluation and subsequent therapeutic recommendations, виж adcrstr.com) и Българското дружество по дерматологична хирургия – БДДХ (сайт: bulsds.com) организира индивидуални сертифицирани курсове по дерматологична хирургия в групи до максимум 2 човека. Курсовете включват: 1) Неколкомесечна ежедневна индивидуална подготовка за всеки участник (2-6 месеца). 2) Теоретична част относно основни правила на дерматохирургията при диагностиката и лечението на кожните тумори. … Прочети повече

1 37 38 39 40 41 42 43