Участие на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 27 конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV), 2018, Париж, Франция!

Българското дружество по дерматологична хирургия със сериозно участие на 27ия конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология (JEADV), 12-16 септември, 2018, Париж, Франция! Представени бяха 3 постера. Постерите ще бъдат отразени за последен път на сайта на ADCRSTR.com, като оттук нататък- от началото на 2019 г., те ще излизат само в подменюто НОВИНИ/NEWS на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ), в рамките на неговия официален бюлетин. От 2019 година … Прочети повече

Актуално презентиран постер от членове на българското дерматохирургично дружество (БДДХ) 2018!

Aктуално презентиран постер от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 27ия конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 12-16 септември , 2018 година, в Париж, Франция. Постер номер 1199 : Булозна форма на Тинеа инкогнито при българско дете. Автори:Георги Чернев, Ирина Юнгарева, Христо Мангъров, Иван Терзиев.… Прочети повече

Актуално презентиран постер от членове на българското дерматохирургично дружество (БДДХ) 2018!

Aктуално презентиран постер от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 27ия конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 12-16 септември , 2018 година, в Париж, Франция, постер номер 570 : Претибиално локализиран синдром на Stewart-Treves. Автори:Георги Чернев, Ирина Юнгарева, Константин Ставров, Иван Пидакев, Илия Лозев, Христо Мангъров, Михаел Троние.… Прочети повече

Актуално презентиран постер от членове на българското дерматохирургично дружество (БДДХ) 2018!

Aктуално презентиран постер от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 27ия конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 12-16 септември , 2018 година, в Париж, Франция, постер номер 574: Множествени базоклетъчни карциноми с инвазия на черепа и инфилтрация на твърдата мозъчна обвивка: Уникален случай на български пациент. Автори:Георги Чернев, Христо Мангъров, Константин Ставров, Славомир Кондоф, Атанас Дренчев.… Прочети повече

Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology

Рядка операция в областта на шията при дерматологичен пациент с амелобластен карцином, лекуван в отделението по дерматология, венерология и дерматологична хирургия към Медицинския институт на МВР-София, публикувана като cover image на първа страница на списанието на Европейската академия по Дерматология и Венерология, брой 4, 2018!

Участие на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV), 2018, Будва, Черна гора!

Българското дружество по дерматологична хирургия със сериозно участие на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология (JEADV), 3-6 май, 2018, Будва, Черна гора! Представени бяха 19 постера с дерматохирургична и онкологична тематика. Постерите ще бъдат отразени за предпоследен път на сайта на ADCRSTR.com, като оттук нататък- от началото на 2019 г., те ще излизат само в подменюто НОВИНИ/NEWS на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ), в рамките … Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 129:Амелобластен карцином в областта на шията като дерматохирургично предизвикателство. Автори: Георги Чернев, Илия Лозев, Иван Пидакев.… Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 170 : Мукоепидермоиден карцином на паротидната жлеза с масивно кожно засягане- билатерална напредваща пластика като оптимален подход! Автори:Илия Лозев , Иван Пидакев, Георги Чернев.… Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 148 :Гигантски авансирал претибиален меланом като краен резултат от погрешен клиничен подход. Автори:Георги Чернев, Ирина Юнгарева, Иван Пидакев.… Прочети повече

1 35 36 37 38 39 40 41 43