Проф. Д-р Георги Чернев

От Март 2016 Георги Чернев е професор по дерматология и венерология към Медицински институт (МВР), Министерство на вътрешните работи, Отделение по дерматология, венерология и дерматологична хирургия.

1 32 33 34 35