Д-р Хосе Карлос Кардосо е дермато-патолог в катедрата по кожни и венерически болести в Coimbra Hospital и университетски център Коимбра, Португалия. Той завършва медицинското си образования в Медицинския университет в Лисабон, Португалия през 2002 год.
От 2003 до 2004 год. работи като лекар с общ вътрешен профил в Hospital of Santo André – Leiria (Португалия) . През 2005 год. стартира специализацията си по дерматология в университетската болница в Коимбра-Португалия, като лекар-специализант. През периода 2010-2012 година,
Д-р Кардосо продължава клиничната си специализация в катедра по дерматопатология в St. John’s Institute of Dermatology (Лондон). От 2012 до настоящият момент работи като специалист-дерматолог в катедрата по дерматология и ръководител на звеното по дерматоскопия и пигментни нарушения в университетската болница на Коимбра, Португалия. Д-р Кардосо е член на множество дружества и асоциации. Притежава редица дипломи и сертификати по дерматопатология, сред които и от престижните International Board in Dermatopathology и Royal College of Pathologists. Д-р Кардосо е член на Португалското дружество по дерматология и португалското сдружение по дерматопатология, дипломиран член на Royal College of Pathologists (Dermatopathology), както и на Интернационалното дружество по дерматопатология.
Д-р Кардосо е редовен участник и гост лектор на множество международни научни форуми. Има над 100 научни труда, сред които публикации в международни издания и научни помагала. Интересите му са свързани с областта на дерматопатологията.